Menu Close

Antitrombin

Antitrombin je endogenní inhibitor koagulace syntetizovaný v játrech. Inhibuje aktivitu většiny koagulačních faktorů, ale největší inhibiční efekt má proti trombinu a faktoru X. Jeho aktivita je potencovaná heparinem. Snížená koncentrace AT (aktivita <50 %) zvyšuje riziko trombózy.

 

Vzorek: citrátová plazma

 

Princip: Nepřímé měření aktivity antitrombinu inhibicí trombinu, nebo faktoru X, za použití chromogenního substrátu.

 

Interpretace

Snížená aktivita

 • Snížená produkce
  • Hepatopatie/selhání jater – snížení syntetické funkce jater (>70%) sníží koncentraci cirkulujícího AT
  • Zánět – AT je negativní protein akutní fáze; produkce je snížená v důsledku působení zánětových cytokinů (IL-6)
  • Medikace – např L-asparagináza
 • Zvýšená konzumpce
  • DIC – při nadměrné tvorbě trombinu in vivo aktivovaným koagulačním systémem se AT váže na trombin a utváří trombin-antitrombinové komplexy (TAT), které jsou eliminované játry; vysoké koncentrace TAT indikují nadměrnou tvorbu trombinu, případně hyperkoagulabilitu
 • Zvýšené ztráty
  • Protein-losing patologie – jak protein-losin enteropatie, tak protein-losing nefropatie mají za následek ztráty albuminu a AT
  • Exudace – AT je exudací transportován do třetího prostoru

 

Zvýšená aktivita

Diagnostický význam zvýšené aktivity AT není objasněn, ale byl popsán u koček s virovou infekcí FIP. Kočky vykazovali laboratorní známky DIC. Existuje nepotvrzená teorie, že AT u koček působí jako pozitivní, ne jako negativní protein akutní fáze.