Menu Close

HEMOPERITONEUM

Hemoperitoneum (hromadění krve v peritoneální dutině), označované také jako hemabdomen, se projevuje nespecificky. Nejčastěji je pozorována apatie, slabost, a podobně jako u jiných peritoneálních efuzí, distenze abdomenu a/nebo abdomenalgie. Hemoperitoneum je prokázáno až punkcí peritoneální dutiny – abdominocentézou.

 

 

TERAPIE

První pomoc
→ infuze
vitamin K
→ abdominocentéza
→ bandáž dutiny břišní (zvýšení tlaku na peritoneum zpomalí krvácení)
→ chirurgie (utraumatu, CT, ruptury neoplazie, torze sleziny/jaterního laloku)

Symptomatická terapie
→ infuze
→ transfuze
→ prokoagulancia
→ ATB

→ chirurgie