Menu Close

HEMOTHORAX

Hromadění krve v pleurální dutině. Jediným klinickým projevem, podobně jako u jiných pleurálních efuzí, bývá dyspnoe. Samotný hemothorax je prokázán až na základě punkce pleurální dutiny – torakocentézy.

 

 

 

ANAMNÉZA