Menu Close

MELÉNA

Féces tmavé až černé barvy, kašovité až smolnaté konzistence. Ke krvácení dochází v proximálních částech trávícího traktu (od dutiny ústní po ileum, případně proximální část kolonu, je-li pasáž zažitiny pomalá), v respiratorním traktu (vykašlání a polknutí krve), může dojít k pozřetí krve např. při epistaxi, nebo olizování krvácivé rány.

PSEUDOMELÉNA tmavé zbarvení féces u zvířat krmených surovým masem a vnitřnostmi bohatými na krev (játra, ledviny). Pseudomelénu může také způsobit podání aktivního uhlí.

Meléna je vždy závažnější stav než hematochezie.

ANAMNÉZA

MOŽNÉ PŘÍČINY MELÉNY