Menu Close

PETECHIE, HEMATOMY

PETECHIE → drobné tečkovité povrchové krvácení do kůže, nebo sliznic
EKCHYMÓZY → skvrnovité povrchové krvácení do kůže, nebo sliznic
PURPURA → mnohočetné petechie
HEMATOM → rozsáhlejší extravazace krve do hlubších tkání (podkoží, svaly) spojená s edémem a bolestí

Petechie a ekchymózy vznikají v důsledku poruch primární hemostáze a vyskytují se častěji u psů než u koček. Na rozdíl od hematomu, petechie při stlačení nemizí.

trombocytopenie – typickým projevem jsou petechie
trombocytopatie
→ vaskulopatie
vWD – zřídka se projeví petechiemi

ANAMNÉZA

MOŽNÉ PŘÍČINY PETECHIÍ/HEMATOMU