Menu Close

Protein C

Protein C je serinová proteáza syntetizovaná v játrech. Jeho struktura je podobná K-dependentním koagulačním faktorům (II, V, VII a X) a stejně tak vyžaduje ke své aktivaci γ-karboxylaci. γ-karboxylace je závislá na přítomnosti vitaminu K, proto je protein C považován za K-dependentní enzym. Protein C se aktivuje po štěpení trombinem v přítomnosti trombomodulinu na povrchu endoteliálních buněk. Působí jako inhibitor koagulace, inhibuje tvorbu trombinu tím, že se váže a inaktivuje faktor V a VIII (trombin inhibuje vlastní produkci).

 

Vzorek: citrátová plazma

 

Princip: Přímé měření aktivity za použití specifického chromogenního substrátu. Aktivovaný protein C štěpí chromogenní substrát.

 

Referenční rozmezí:
Ca 75-135 %

Fe 65-120 %

 

Interpretace

 Snížená aktivita proteinu C

  •  Snížená produkce
    • Hepatopatie/slehání jater – snížení syntetické funkce jater (>70%) sníží koncentraci cirkulujícího proteinu C
    • Deficit/antagonizmus vitaminu K – např. snížená absorpce vitaminu K z důvodu cholestáze, intoxikace antikoagulačními rodenticidy; nedostatek vitaminu K zapříčiní nedostatečnou aktivaci proteinu C; klinicky se deficit/antagonizmus vitaminu K projeví krvácením a ne trombózou kvůli konkurentní absenci koagulačních faktorů závislých na vitaminu K
  • Snížená aktivace
    • DIC – pravděpodobně z důvodu štěpení trombomodulinu
    • Zánět – prozánětové cytokiny tlumí funkci trombomodulinu čím zvyšují aktivaci proteinu C