Menu Close

TROMBINOVÝ ČAS – TT

Jednoduchý test pro stanovení tvorby fibrinu. Zůstává normální při deficiencích faktoru XIII ( faktor stabilizující fibrin). Trombinový čas by měl být stanoven před jinými specifickými testy, kdy nemůže být vysvětleno prodloužení celkových testů (APTTPT).

Trombinový čas je přímé měření funkčního fibrinogenu, protože stanovuje schopnost přidaného trombinu tvořit fibrinovou zátku.

Vzorek: citrátová plazma

Princip: Srážecí proces iniciovaný reakcí mezi fibrinogenem pod vlivem standardizovaného roztoku trombinu odpovědného za přeměnu (polymerizaci) fibrinogenu na fibrin.

Měření času nezbytného k vytvoření koagula (při 37°C)

Referenční rozmezí
Ca < 18s
Fe 10 – 20s

Interpretace

Relevantním nálezem je pouze prodloužení TT. Tvorba koagula je prodloužená nejenom při deficienci fibrinogenu (hypofibrinogenemii) ale také při abnormální struktuře fibrinogenu (dysfibrinogenemii). Jakékoli další faktory inhibující polymerizaci fibrinu (např. zvýšená koncentrace FDP, monoklonální imunoglobuliny) vedou rovněž k prodloužení TT, bez vlivu na koncentraci fibrinogenu. Ve srovnání s APTT a PT je stanovení TT  při hypofibrinogenemii citlivější.

 

Prodloužení TT

 • vrozená afibrinogenemie
 • získaná hypofibrinogenemie
  • Hepatopatie spojené s výrazným poklesem syntetických funkcí jater (snížená produkce fibrinogenu)
  • fibrinolýza
  • DIC (konzumpce fibrinogenu)
 • Dysfibrinogenemie
  • DIC, lymfoproliferativní onemocnění (zvýšená tvorba fibrin degradačních produktů a cirkulující abnormální imunoglobuliny interferují s polymerizací fibrinu)
 • vliv antitrombinu/trombinu
  • medikace
   – heparin (kofaktor antitrombinu), hirudin (vytvoření nefunkčního komplexu s trombinem)
 • arteficiálně
 • heparinizace