Menu Close

Trombocytóza

 

Zvýšení počtu trombocytů (PLT) nad referenční rozmezí.

 

Trombocyty vznikají fragmentací cytoplazmy megakaryocytů v kostní dřeni. Fyziologická životnost krevních destiček u psů a koček je přibližně 5-7 dnů.

 

Referenční rozmezí PLT

Ca 180-500 x 109/l

Fe 175-360 x 109/l

 

Trombocytóza může být primární (myeloproliferativní onemocnění), nebo sekundární (v důsledku jiných patologických stavů). Ve většině případů se jedná o zvýšenou produkci a uvolňování z kostní dřeně jako reakci na zvýšenou hladinu trombopoetinu a dalších mediátorů zánětu, které stimulují trombopoézu, případně uvolňování trombopoetinu, např. interleukin-6.

 

Primární 

 • Esenciální trombocytemie – u psů a koček vzácná; jedná se o chronickou myeloidní leukémii postihující megakaryocyty; počty trombocytů jsou extrémně vysoké (> 1000 x 109/l)
  – v aspirátu kostní dřeně je evidentní megakaryocytární hyperplazie, definitivní diagnóze pomáhá vyloučení ostatních onemocnění vyvolávajících trombocytózu

 

Sekundární

 • Medikace
  • kortikosteroidy – mechanizmus kortikosteroidy indukované trombocytózy není zatím objasněn
  • β-adrenergní látky – epinefrin a norepinefrin; sympatická stimulace podporuje produkci trombocytů přes megakaryocytární stimulaci
 • Reaktivní trombocytóza – vzniká v důsledku uvolňování prozánětových cytokinů, jako např. interleukin-6 (stimuluje uvolňování trombopoetinu) a CCL5 (uvolňovyný trombocyty, stimuluje megakaryopoézu); výraznou trombocytózu (> 1000 x 109/l) lze přechodně pozorovat v raných stádiích terapie imunitně mediované trombocytopenie
  • chronický zánět (zejména GIT – IBD, pankreatitida, chronická hepatitida)
  • endokrinní onemocnění (DM, hyperadrenokorticizmus, hypotyreóza)
  • trauma (fraktury, diafragmatická hernie)
  • anémie z nedostatku železa
  • neoplazie (lymfom, mastocytom)
  • imunitně mediované onemocnění (IMHA)
  • stres
 • Neoplazie
  • polycytemia vera – panhyperplastická porucha kostní dřeně charakteristická nekontrolovanou produkcí erytrocytů, která je doprovázena také zvýšenou myeloidní (leukocyty) a megakaryocytární (trombocyty) produkcí; v aspirátu kostní dřeně lze kromě zvýšeného počtu megakaryocytů pozorovat také abnormality jejich tvaru (dysplazii)